"Избрание Актайлака Бием"


Калимов Мухит (1931-2002)
1989 | холст, масло | 162x130 | картина №747